Program dla Sektora Finansowego

Prawo, gospodarka i technologia na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości

Jest to wyjątkowy program prowadzony przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości z udziałem wybitnych profesorów Harvard Business School, Stanford Research Institute, Massachusetts Institute of Technology, China Europe International Business School oraz IESE Business School. Nowoczesne technologie oraz rozwiązania prawne i organizacyjne wypracowane przez wiodące światowe ośrodki badawcze są używane przez administracje wysoko rozwiniętych państw jak i przez największe korporacje w celu zapobiegania przestępczości i optymalizacji funkcjonowania podmiotu. Udział w projekcie umożliwia integrację wiodących rozwiązań do polskich potrzeb i wyzwań gospodarczych. Wytworzona wiedza i zdobyte umiejętności w trakcie projektu może stanowić istotne narzędzie decyzyjne jak i podstawę do dalszego rozwijania i ulepszania w polskich uwarunkowaniach rynkowych przez polskie podmioty gospodarcze.

×

Pobierz broszurę

W celu pobrania broszury podaj swoje imię, nazwisko oraz adres e-mail.

Uczestnicy

W Projekcie biorą udział wybitni eksperci z międzynarodowych instytucji. Ponadto uczestnikami seminariów będą menedżerowie wysokiego szczebla państwowych spółek działających na rynku finansowym, przedstawiciele administracji państwowej nadzorujący ten rynek oraz organów ścigania w zakresie przestępczości gospodarczej w obszarze finansowym.

Kluczowe korzyści dla uczestników

 • Współpraca z profesorami renomowanych uniwersytetów i instytutów,
 • Wymiana doświadczeń z członkami zarządów największych polskich banków i instytucji finansowych oraz z urzędnikami wysokiego szczebla nadzorującymi ten rynek,
 • Pełniejsze zrozumienie rozwiązań organizacyjnych podnoszących skuteczność działania w sektorze finansowym,
 • Identyfikacja obszarów zagrożonych przestępczością gospodarczą, wskazanie rozwiązań przeciwdziałających przyczynom przestępczości,
 • Poznanie najnowszych dostępnych na świecie technologii podnoszących kulturę organizacyjną przedsiębiorstw i administracji publicznej.

Struktura

 • Start:
  wrzesień 2018
 • Czas trwania:
  4 miesiące
 • Format:
  4 dwudniowe seminaria
 • Język:

  angielski

Terminy

 • Moduł 1  10 września 830-1845, 11 września 845- 1345;

  Moduł 2  10 października 830-1845, 11 października 830-1315;

  Moduł 3   7 listopada 830-1915, 8 listopada 845-1330;

  Moduł 4   4 grudnia 830-1930, 5 grudnia 830-1345.

Miejsce

Zajęcia odbywają się w budynku Hotelu Bellotto przy ul. Senatorskiej 13/15 w Warszawie.

Metodyka

 • Metoda Case study – doskonalenie i wykorzystanie swoich zdolności analitycznych oraz podejmowania decyzji,
 • Peer to peer – ciekawe dyskusje, wymiana doświadczeń i poglądów, poszerzanie perspektyw, budowanie sieci relacji,
 • Symulacje i gry strategiczne – lepsze zrozumienie procesów zachodzących podczas zarządza- nia operacjami, zrozumienie roli innych pracowników,
 • System modułowy – połączenie udziału w projekcie z obowiązkami zawodowymi, bieżące wdrażanie poznanych w czasie seminariów informacji do swojej firmy,
 • Panel dyskusyjny – wymiana opinii ekspertów na temat możliwości wdrożeń światowych rozwiązań biznesowych w polskich warunkach.

Zakres tematyczny

Moduł 1 Assessing foundations

Modele podejmowanych decyzji
10-11 września 2018

 • Zarządzanie strategiczne,
 • Zarządzanie ludźmi w organizacji i podejmowanie decyzji,
 • Zarządzanie ryzykiem,
 • Analiza problemu przestępczości w sektorze finansowym,

Moduł 2 Improving performance

Zarządzanie operacjami
10-11 października 2018

 • Zarządzanie operacjami w sektorze finansowym,
 • Kreatywność i innowacyjność w zarządzaniu,
 • Nowe technologie integrujące informacje w zarządzaniu operacjami,
 • Dostępne na świecie rozwiązania problemów przestępczości w sektorze finansowym,

Moduł 3 Transforming people and organizations

Zmiany w organizacjach promujące podstawy praworządności
7-8 listopada 2018

 • Bezpieczeństwo cybernetyczne w bankowości,
 • Wdrażanie strategii biznesowych,
 • Zarządzanie zmianą,
 • Wdrożenia rozwiązań dla sektora finansowego w Polsce

Moduł 4 Heading into the future

Przygotowanie planów na przyszłość
4-5 grudnia 2018

 • Budowanie kultury organizacyjnej wspierającej postawy praworządności,
 • Tworzenie strategicznych scenariuszy na przyszłość,
 • Innowacyjne strategie rozwoju gospodarczego,
 • Przygotowanie na nowe rodzaje przestępstw w sektorze finansowym w przyszłości.

Prowadzący

Gabriela Ciocarlie
Gabriela Ciocarlie
STANFORD RESEARCH INSTITUTE
 • Starszy Menadżer Techniki, Analiza Cybernetyczna
 • Kierownik zespołu badawczego Defense Advanced Research Projects Agency's Transparent Computing.

Doktor Gabriela F. Ciocarlie jest starszym menadżerem technicznym w SRI w Nowym Jorku. Jej praca jest skupiona na analizie cybernetycznej, oscyluje na pograniczu bezpieczeństwa cybernetycznego i analizy danych. Jest ekspertem w wykrywaniu anomalii, rozproszonej korelacji błędów, bezpieczeństwa sieci i aplikacji, bezpieczeństwa systemów rozproszonych.

Dr Ciocarlie ma doświadczenie jako kierownik licznych zespołów badawczych, zarówno komercyjnych, jak i akademickich, m.in. badających spadek poziomu wykrywalności anomalii i prowadzących analizę zwyczajną dla sieci komórkowych, wykrywanie anomalii w przemysłowych systemach kontroli i w cybernetyce ubezpieczeń. Jest autorką ponad 20 artykułów naukowych i licznych patentów z zakresu cyber-bezpieczeństwa. Uzyskała stopień doktora i magistra na Columbia University.

Paul M. Healy
Paul M. Healy
Harvard Business School
 • Profesor Zarządzania, James R. Williston,
 • Prodziekan ds. Rozwoju Kadry Naukowej

Profesor Healy dołączył do HBS w 1998r., wcześniej pracował przez 14 lat w M.I.T. Sloan School of Management, gdzie otrzymał nagrodę dla doskonałego dydaktyka w roku 1991, 1992 i 1997. Ukończył studia z zakresu finansów i rachunkowości w Victoria University w Nowej Zelandii (1976 i 1977 rok), stopień doktora uzyskał w 1981r. na Uniwersytecie Rochestera. Paul Healy jest autorem wielu publikacji w renomowanych czasopismach akademickich, został nagrodzony licznymi nagrodami za swoją pracę naukową, jest także współautorem książki o analityce finansowej. Jest wykładowcą w dziedzinie rachunkowości, analizy finansowej, rad nadzorczych i etycznego przywództwa na studiach MBA. Aktywność naukowa prof. Healy zawiera szeroki wachlarz tematów, takich jak analiza finansowa, badania Wall Street, korupcja, rząd, etyka biznesu.

Mireia Las Heras
Mireia Las Heras
 • Profesor Zarządzania Ludźmi w organizacji
 • Dyrektor Naukowy ICWF - International Center for Work and Family

Profesor Las Heras pracuje jako Profesor w IESE Business School, gdzie jest także Dyrektorem Naukowym W Międzynarodowym Centrum dla Pracy i Rodziny. Las Heras skończyła studia z zakresu Inżynierii Przemysłowej na Politechnice w Katalonii, a także MBA w IESE Business School i uzyskała stopień doktora z Zarządzania na Uniwersytecie w Bostonie.

W 2009 została wydana książka, której jest współautorką, A Practical Guide for Implementing Effective Work Family Policies Across Countries. Jest także autorką artykułów nt. integracji życia rodzinnego i zawodowego, rozwoju kariery i przywództwa. Jest zaangażowana w międzynarodowy projekt Zarządzanie karierą, a także w inne projekty z zakresu zarządzania karierą, dynamiki sukcesów zawodowych i ich związków z integracją pracy i rodziny. Pracuje także jako konsultant i coach w zakresie równowagi w życiu zawodowym i rodzinnym oraz rozwoju zawodowego dla NCH&Partners.

Stuart Madnick
Stuart Madnick
Massachusetts Institute of Technology
 • Profesor Technologii Informacyjnej, John Norris Maguire, Sloan School of Management
 • Profesor Inżynierii Systemów, School of Engineering
 • Współdyrektor, Program Total Data Quality Management (TDQM)
 • Współdyrektor, Program PRoductivity From Information Technology (PROFIT)
 • Współkierownik zespołu naukowego, Projekt COntext INtercharge (COIN)

Profesor Stuart Madnick jest dyrektorem Grupy Technologii Informacyjnej na MIT od ponad 20 lat. W tym czasie jego grupa nieustannie zdobywała pierwsze miejsca w kraju w kategorii programów informatycznych w szkołach biznesu. Prof. Madnick intensywnie pisze, jest autorem i współautorem ponad 380 książek, artykułów, raportów technicznych, w tym podręczników akademickich. W ciągu kariery zawodowej był kierownikiem licznych projektów, w tym między innymi kierownikiem projektu naukowego - Contex Interchange, który miał na celu rozwinąć technologię pomagającą organizacjom kooperować, koordynować pracę i lepiej współpracować.

Jego obecne zainteresowania to m.i.n komunikacja w rozproszonych systemach informacyjnych, technologia baz danych, zarządzania projektowaniem oprogramowania, strategiczne wykorzystanie technologii informacyjnych.

Mike Rosenberg
Mike Rosenberg
IESE Business School
 • Profesor Zarządzania Strategicznego
 • Dyrektor Akademicki Advanced Management Program in Media Entertainment

Profesor Rosenberg zaczął nauczanie w na studiach MBA w 1999 roku. Obecnie Prof. Rosenberg wykłada strategię, geo-politykę, zrównoważony rozwój na kurach MBA w IESE Business School. Prowadzi także cotygodniowy blog dotyczący tych zagadnień. Jego pierwsza książka dotyczy powiązań pomiędzy biznesem, a środowiskiem i nosi tytuł Strategy and Sustainability (Palgrave Macmillan, 2015), druga książka jest zatytułowana Strategy and Geopolitics (Emerald, 2017).

Przed dołączeniem do IESE Business School, Rosenberg pracował jako kierownik w Heidrick & Struggles, a wcześniej spędził 15 lat jako konsultant zarządzania w Europie, Ameryce Północnej i Azji. Prof. Rosenberg uzyskał tytuł doktora na Uniwerystecie w Cranfield.

Roland Stephen
Roland Stephen
Stanford Research Institute
 • Dyrektor Center for Innovation Strategy and Policy

Doktor Roland Stephen ma ponad 20 lat doświadczenia w analizie zarządzania projektami, planowania strategicznego, ewaluacji programów. Jego praca obejmuje zagadnienia z zakresu planowania oraz oceny instytucji i programów badawczych pod kątem rozwoju i innowacyjności. Dr Stephen opracował nowe podejście do oceny regionalnych systemów innowacyjności. Zaprojektował też nową, opartą na umiejętnościach, analizę pracowników inżynierów energetyki. Inne projekty, w których bierze udział, dotyczą technologii i opartej na innowacjach strategii rozwoju ekonomicznego oraz zróżnicowania planów rozwoju dla dużych miast przemysłowych.

Przed pracą w SRI, dr Stephen był profesorem na Uniwersytecie Północnej Karoliny. Powadził tam program nt. dopasowania programów edukacji wyższej do ekonomicznych celów rozwojowych danego regionu, a także wspomaganie wzrostu technicznego biznesu poprzez politykę innowacyjności i praktyki innowacyjne w infrastrukturze, zarządzaniu pracownikami, czy finansach publicznych. Stephen uzyskał tytuł doktora z międzynarodowej i porównawczej polityki ekonomicznej z UCLA, a licencjat z historii i ekonomii University of Cambridge (UK).

Projekt: Prawo, gospodarka i technologia na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości
Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości