EEC Header

Prawo, gospodarka i technologia na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości

Jest to wyjątkowy program prowadzony przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości z udziałem wybitnych profesorów Harvard Business School, Stanford Research Institute, Massachusetts Institute of Technology, China Europe International Business School oraz IESE Business School.

Nowoczesne technologie oraz rozwiązania prawne i organizacyjne opracowane przez wiodące światowe ośrodki badawcze są wykorzystywane przez administracje wysoko rozwiniętych państw jak i przez największe korporacje w celu zapobiegania przestępczości. Dzięki projektowi rozwiązania te zostaną dostosowane do polskich warunków prawnych i organizacyjnych. Najbardziej wartościowe z nich mogą być w przyszłości rozwijane i ulepszane przez polskie instytucje.

Ministerstwo Sprawiedliwości
Fundusz sprawiedliwości
Instytut Wymiaru Sprawiedliwości

Programy

Program
dla Sektora Finansów

Więcej

Program
dla Sektora Energetyki

Więcej

Program
dla Sektora Ubezpieczeń

Więcej

Zarządzanie Ludźmi w Organizacji

Więcej

Programy

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości

Jest państwową jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Sprawiedliwości, prowadzącą działalność naukowo-badawczą z zakresu tworzenia, stosowania, aksjologii i społecznego funkcjonowania prawa oraz zjawisk przestępczości i patologii społecznej. Instytut współpracuje z sądami oraz innymi organami wymiaru sprawiedliwości w tym również Krajową Szkołą Sadownictwa i Prokuratury. Bierze udział we współpracy międzynarodowej, uczestnicząc w międzynarodowych programach badawczych realizowanych m.in. przez Komisję Europejską, EUROSTAT oraz Radę Europy. Jest pomysłodawcą i realizatorem Projektu: Program badawczy: Prawo, gospodarka i technologia na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości.

Projekt: Prawo, gospodarka i technologia na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości
Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości